Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz firmom i osobom prywatnym za pomoc w zorganizowanu festiwalu. Bez ich dobrej woli nie byłaby możliwa organizacja tak dużej imprezy:
 
 


 


 

 Robert Widera
Fotograf